Over Yvonne

Muzikaal en betrokken..

Yvonne begon op 9 jarige leeftijd bij de plaatselijke muziekvereniging Eensgezindheid Tjerkwerd op bugel. Hier behaalde ze bij docent Andries Kramer haar HaFaBra A-,B-,C- en D-diploma. 

In 2015 richtte Yvonne zich op de trompet. Ze begon op het Prins Claus Conservatorium met de vooropleiding klassiek trompet. In 2016 werd ze toegelaten voor de bacheloropleiding klassiek trompet bij docent Bob Koertshuis. In november 2020 studeerde ze af. 

Sinds 2018 speelt Yvonne parttime bij het orkest Koninklijke Marechaussee en is ze ook werkzaam als docent klein koper bij KunstKwartier en bij Advendo Korpsen Sneek. 
Ook dirigeert Yvonne verschillende jeugdorkesten in de regio Súdwest Fryslân. Socials